Jelikož v práci používáme pro kritické projekty několik EC2 instancí od Amazonu, museli jsme řešit i nějaké to zálohování. Vedle toho, že databázi máme zálohovanou jako “point-in-time” + hodinové zálohy do S3 úložiště jsme, jsme se rozhodli dělat i snapshoty celých instancí.

Řešení

Před dvěma týdny začala AWS Lambda (je služba, které předhodíte kousek kódu a ona jej pak spouští jako reakci na různé eventy) podporovat vedle node.js a javy i python! Zaradoval, že to budu moci konečně naplno využívat :)

Výsledný postup zálohování je následující:

 • AWS Lambda ve vybraný čas (má integrovaný cron) zavolá naši funkci
 • pomocí API si najdeme všechny instance
 • invokujeme vytvoření snapshotů jejich primárních disků
 • ze seznamu všech snapshotů (které mají název našich instancí), vybere ty které jsou starší než 7 dní
 • smažeme staré snapshoty

Jak to nastavit u sebe?

Kód

Následující kód je potřeba dát do Lambda funkci:

import json
import boto3
import json
import time
import datetime

ec2 = boto3.resource('ec2')

print('Loading function')


def lambda_handler(event, context):
  for i in ec2.instances.all():
      for tag in i.tags:
        if tag['Key'] == 'Name':
          instance_name = tag['Value']
          print(instance_name)

      vol_id = i.block_device_mappings[0]['Ebs']['VolumeId']
      print(vol_id)

      volume = ec2.Volume(vol_id)
      print(volume.size)

      snapshot = volume.create_snapshot()
      tag = snapshot.create_tags(
        Tags=[
        {
          'Key': 'Name',
          'Value': instance_name
        }
      ]
      )

      snps = ec2.snapshots.filter(
        Filters=[
          {
            'Name': 'tag:Name',
            'Values': [
              instance_name,
            ]
          }
        ]
      )

      for snp in snps:
        if time.time() - int(time.mktime(snp.start_time.timetuple())) > 3600*24*7:
          print("delete:", snp.snapshot_id)
          snp.delete()


  return True

Nastavení

Aby funkce mohla dělat všechny ty kouzla, je nutné jí nastavit potřebná práva :)

V IAM vytvoříme novou roli, která bude mít následující “managed policies”:

 • AmazonEC2ReadOnlyAccess
 • AWSLambdaBasicExecutionRole

Dále vytvoříme inline policy, která povolí vytvářet a mazat snapshoty, její definice bude:


{
  "Version": "2015-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

Závěrem

Výhodou tohoto způsobu zálohování je, že pokud potřebujete rychle obnovit zálohu, stačí vytvořit nový EBS disk ze snapshotu a následně přehodit disky/nastartovat novou VPS a přehodit IP.

Zároveň je řešení v podstatě zadarmo, neboť za jeden běh Lambda funkce nezaplatíte ani cent měsíčně :).. platíme pouze snapshot storage podle ceníku (aktuálně $0.095 za GB, data jsou ale ukládána inkrementálně a komprimované).

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, nejasností se neváhejte zeptat (diskuze, email, …) :)